25. júla 2017

Informácie o používaní cookies na stránkach ICTSolutions.sk

V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies na stránkach ICTSolutions.sk a na možnosť zmeny nastavenia Vášho webového prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Účelom používania súborov cookies na webovej stránke ICTSolutions.sk je umožniť Vám využívanie niektorých funkcií stránky. Súbory cookies sa nepoužívajú na zber, spracovanie, šírenie ani zaznamenávanie Vašich osobných údajov.

Webová stránka ICTSolutions.sk používa tzv. first party cookies, čiže pochádzajúce priamo z webovej stránky ICTSolutions.sk.

Prístup na webovú stránku www.ictsolutions.sk je monitorovaný prostredníctvom služby Google Analytics. Služba Google Analytics využíva na vytváranie prehľadov interakcií používateľov na webových stránkach súbory cookie prvej strany. Tieto súbory cookie slúžia na uchovávanie informácií, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb. Prehliadače nezdieľajú súbory cookie prvej strany v iných doménach. V prípade zákazníkov využívajúcich funkcie služby Google Analytics na inzerciu sa používajú súbory cookie spoločnosti Google pre reklamy. Tie umožňujú aktiváciu funkcií, ako je napríklad remarketing, pre produkty ako AdWords.

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookie ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie. Prípadne ich môžete blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú svoju funkcionalitu. Postup nastavenia blokovania súborov cookies závisí od webového prehliadača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou „pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehliadači, ktorý používate.